چرا آزمون آنلاین

با استفاده از این نرم افزار از نحوه سریع و درست تست زدن و آنالیز قبولی درسی خود را در کمترین زمان ممکن با انجام آزمون های متعدد بدست می آورید؛ نحوه انتخاب سوالات در آزمون ها به صورت تصادفی از کل سوالات موجود در بانک سوالات توسط هوش مصنوعی انتخاب گردیده تا کاربر بتواند با انجام چند آزمون خود را برای امتحان اصلی ارزیابی کرده و نقاط قوت و ضعف را برای تست زنی سریعا پیدا کند.

اطلاعات تماس

کتاب الکترونیکی Azar grammar M Lynn Morgan Test 1

مرکز آزمون آنلاین خلبانی کتاب الکترونیکی Azar grammar M Lynn Morgan Test 1 را جهت مطالعه تقدیم می نماید.

کتاب الکترونیکی Barron's Essential Words Series

مرکز آزمون آنلاین خلبانی کتاب الکترونیکی Barron's Essential Words Series را جهت مطالعه تقدیم می نماید.

کتاب الکترونیکی Benjamins Current Topics volume

مرکز آزمون آنلاین خلبانی کتاب الکترونیکی Benjamins Current Topics volume را جهت مطالعه تقدیم می نماید.

کتاب الکترونیکی cabin operations safety bp guide 2015

مرکز آزمون آنلاین خلبانی کتاب الکترونیکی cabin operations safety bp guide 2015 را جهت مطالعه تقدیم می نماید.

کتاب الکترونیکی CAP741

مرکز آزمون آنلاین خلبانی کتاب الکترونیکی CAP741 را جهت مطالعه تقدیم می نماید.

ما را دنبال کنید

با ما همراه شوید، ایده ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید و در قدرتمند شدن نرم افزار سهیم باشید

دسترسی سریع