چرا آزمون آنلاین

با استفاده از این نرم افزار از نحوه سریع و درست تست زدن و آنالیز قبولی درسی خود را در کمترین زمان ممکن با انجام آزمون های متعدد بدست می آورید؛ نحوه انتخاب سوالات در آزمون ها به صورت تصادفی از کل سوالات موجود در بانک سوالات توسط هوش مصنوعی انتخاب گردیده تا کاربر بتواند با انجام چند آزمون خود را برای امتحان اصلی ارزیابی کرده و نقاط قوت و ضعف را برای تست زنی سریعا پیدا کند.

اطلاعات تماس

کتاب الکترونیکی Robert W Bly Webster's New rrrrWorld

مرکز آزمون آنلاین خلبانی کتاب الکترونیکی Robert W Bly Webster's New rrrrWorld را جهت مطالعه تقدیم می نماید.

کتاب الکترونیکی Rodney Huddleston Geoffrey K Pullum

مرکز آزمون آنلاین خلبانی کتاب الکترونیکی Rodney Huddleston Geoffrey K Pullum را جهت مطالعه تقدیم می نماید.

کتاب الکترونیکی Ruth Colman The Briefest English

مرکز آزمون آنلاین خلبانی کتاب الکترونیکی Ruth Colman The Briefest English را جهت مطالعه تقدیم می نماید.

کتاب الکترونیکی Say Again, Please – Guide to Radio Communications

مرکز آزمون آنلاین خلبانی کتاب الکترونیکی Say Again, Please – Guide to Radio Communications را جهت مطالعه تقدیم می نماید.

کتاب الکترونیکی Sherwin Cody The Art Of Writing

مرکز آزمون آنلاین خلبانی کتاب الکترونیکی Sherwin Cody The Art Of Writing را جهت مطالعه تقدیم می نماید.

ما را دنبال کنید

با ما همراه شوید، ایده ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید و در قدرتمند شدن نرم افزار سهیم باشید

دسترسی سریع