چرا آزمون آنلاین

با استفاده از این نرم افزار از نحوه سریع و درست تست زدن و آنالیز قبولی درسی خود را در کمترین زمان ممکن با انجام آزمون های متعدد بدست می آورید؛ نحوه انتخاب سوالات در آزمون ها به صورت تصادفی از کل سوالات موجود در بانک سوالات توسط هوش مصنوعی انتخاب گردیده تا کاربر بتواند با انجام چند آزمون خود را برای امتحان اصلی ارزیابی کرده و نقاط قوت و ضعف را برای تست زنی سریعا پیدا کند.

اطلاعات تماس

کتاب الکترونیکی US Army Basic Aerodynamics AL0966 US Army 1994

مرکز آزمون آنلاین خلبانی کتاب الکترونیکی US Army Basic Aerodynamics AL0966 US Army 1994 را جهت مطالعه تقدیم می نماید.

کتاب الکترونیکی Wiley Aeronautical Radio Communication Systems and Networks Apr 2008

مرکز آزمون آنلاین خلبانی کتاب الکترونیکی Wiley Aeronautical Radio Communication Systems and Networks Apr 2008 را جهت مطالعه تقدیم می نماید.

کتاب الکترونیکی present perfect

مرکز آزمون آنلاین خلبانی کتاب الکترونیکی present perfect را جهت مطالعه تقدیم می نماید.

کتاب الکترونیکی Private Pilot Maneuvers

مرکز آزمون آنلاین خلبانی کتاب الکترونیکی Private Pilot Maneuvers را جهت مطالعه تقدیم می نماید.

کتاب الکترونیکی Rawdon Wyatt Check Your English

مرکز آزمون آنلاین خلبانی کتاب الکترونیکی Rawdon Wyatt Check Your English را جهت مطالعه تقدیم می نماید.

ما را دنبال کنید

با ما همراه شوید، ایده ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید و در قدرتمند شدن نرم افزار سهیم باشید

دسترسی سریع